രാഹുൽ ​ഗാന്ധിയുടെ എം പി സ്ഥാനത്തിന് അയോ​ഗ്യത, വണ്ടൂർ, നിലമ്പൂർ, ഏറനാട് മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് എം പിയില്ലാതായി

രാഹുൽ ​ഗാന്ധിയുടെ എം പി സ്ഥാനത്തിന് അയോ​ഗ്യത, വണ്ടൂർ, നിലമ്പൂർ, ഏറനാട് മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് എം പിയില്ലാതായി

നിലമ്പൂർ: അപകീർത്തി കേസിൽ സൂറത്ത് കോടതി രണ്ട് വർഷം ശിക്ഷിച്ച രാഹുൽ ​ഗാന്ധിയെ എം പി സ്ഥാനത്തു നിന്ന് അയോ​ഗ്യനാക്കി. ഇതോടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂർ, വണ്ടൂർ, ഏറനാട് മണ്ഡലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വയനാട് മണ്ഡലത്തിന് നിലവിൽ എം പി ഇല്ലാതെയായി.

ലോക്സഭ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റേതാണ് തീരുമാനം. കോടതി വിധി വന്ന ഇന്നലെ മുതൽ രാഹുൽ ​ഗാന്ധിയെ അയോ​ഗ്യനാക്കിയ തീരുമാനം പ്രാബല്യത്തിലായെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോടതി വിധിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാൻ കോൺ​ഗ്രസ് ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ലോക്സഭ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ തീരുമാനം.

Sharing is caring!