അറിയപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ നെടുമ്പാശേരി ഹജ് ക്യാമ്പിലേക്ക് സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തി

അറിയപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ നെടുമ്പാശേരി ഹജ് ക്യാമ്പിലേക്ക് സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തി

മലപ്പുറം: ഇനി ഒരു അറിയപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ സംസ്ഥാന ഹജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നെടുമ്പാശേരി ഹജ് ക്യാമ്പിലേക്ക് സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് വിലക്ക്ഏര്‍പ്പെടുത്തി. കനത്ത മഴയും ദുരന്തസമാനമായ വിഷയവും കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനം. ക്യാമ്പ് ഓഫീസര്‍ യു. അബ്ദുല്‍ കരീമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

Sharing is caring!