കരിപ്പൂര്‍ ഹജ് ഹൗസ് ഇനി വിവാഹ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കു മാത്രം

കരിപ്പൂര്‍ ഹജ് ഹൗസ്  ഇനി വിവാഹ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കു മാത്രം

മലപ്പുറം: കരിപ്പൂര്‍ ഹജ് ഹൗസ് ഇനി വിവാഹ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമെ വാടകയ്ക്കു നല്‍കുകയുള്ളുവെന്നു സംസ്ഥാന ഹജ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ തൊടിയൂര്‍ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞ് മൗലവി. കഴിഞ്ഞ മാസം സ്വകാര്യ സംഘടനക്കു ഹജ് ക്യാമ്പ് നടത്താന്‍ ഹജ് ഹൗസ് വാടകക്കു നല്‍കിയത് വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു ഈ തീരുമാനം. ഹജ് കമ്മിറ്റി അറിയാതെയാണു വാടകക്കു നല്‍കയത്. വാടക്കു നല്‍കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഹജ് കമ്മിറ്റി താക്കീതു ചെയ്തു.

Sharing is caring!