അനധികൃത ബണ്ട് നിര്‍മ്മാണം, ജനങ്ങള്‍ ദുരിതത്തില്‍

അനധികൃത ബണ്ട് നിര്‍മ്മാണം, ജനങ്ങള്‍ ദുരിതത്തില്‍

പൊന്നാനി: തവനൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ 14,15 വാര്‍ഡില്‍ മറവഞ്ചേരി കല്ലൂര്‍ പ്രദേശത്ത് മറവഞ്ചേരി പാടശേഖരത്തില്‍ നിന്നും വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിനുള്ള ഇറിഗേഷന്‍ റോഡിന് കുറുകെ അനുമതിയില്ലാതെ അനധികൃത ബണ്ട് നിര്‍മ്മിച്ചതുകാരണം പ്രദേശത്തെ ഏക്കര്‍കണക്കിന് നെല്‍കൃഷി നശിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ വെള്ളം കെട്ടി നില്‍ക്കുന്നതു കാരണം പ്രദേശത്തെ നിരവധി വീടുകള്‍ തകര്‍ച്ച ഭീഷണിയിലാണ്. പുരയിട കൃഷിയായ തെങ്ങ്, വാഴ, കവുങ്ങ്, പച്ചക്കറികള്‍ തുടങ്ങിയവയും നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളംകെട്ടിനില്‍ക്കുന്നതു മൂലം കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങള്‍ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സിലേക്ക് കലരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുമൂലം പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ജലജന്യരോഗങ്ങള്‍ പിടിപെട്ട് ചികിത്സ തേടിവരികയാണ്. പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങള്‍ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് അധികൃതര്‍ പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Sharing is caring!