പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു

പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു

മലപ്പുറം: എന്‍ എസ് എസ്‌ കോളേജ് മഞ്ചേരി  കെമിസ്ട്രി വിഭാഗം കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക കൗൺസിലുമായി സഹകരിച്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. കോളേജിൽ ബുധനാഴ്ച നടന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രമുഖ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ സി ർ നീലകണ്ഠൻ കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ചു. വികസന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുനര്നിർവചിക്കാതെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച സംസാരിക്കുന്നത് പ്രയോജന രഹിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു. മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയല്ലാതെ മറ്റൊരു വിഭവവും നമുക്കില്ലെന്നും ആ സത്യത്തിൽ ഊന്നിയുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ചാർജ് ഡോ: പി ആർ ആസാദ്  പരിപാടി ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച്  ‘പ്ലാനറ്റ്  ഏർത്’ , ‘ഗോഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി ക്രേസി’ എന്നീ  ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

Sharing is caring!