ബി.ആര്‍ക്ക് പ്രവേശന പരീക്ഷയില്‍മലപ്പുറത്തിന് അഭിമാനമായി അനസ്

തിരൂര്‍: കേരള ബി.ആര്‍ക്ക് സ്‌കീം പ്രവേശന പരീക്ഷയില്‍ ജില്ലയ്ക്ക് അഭിമാനമായി തിരൂര്‍ മംഗലം മുട്ടന്നൂര്‍ സ്വദേശി കെ അനസിന് സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ മൂന്നാം റാങ്ക്. രണ്ടാം തവണ മികച്ച മുന്നേറ്റം നടത്തിയാണ് ഇരുപതുകാരനമായ അനസ് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ [...]