ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം നൽകിയ വഖഫ് ബോർഡ് നടപടിക്കെതിരെ സുന്നി മഹല്ല് ഫെഡറേഷൻ

ധനമന്ത്രി ബജറ്റില്‍ വകയിരുത്തിയ മൂന്ന് കോടി രൂപ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷമായി ബോര്‍ഡിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന വസ്തുത പോലും കണക്കിലെടുക്കാതെയുള്ള ഈ തീരുമാനത്തിനെതിരെ മഹല്ലുകളില്‍നിന്നും വഖഫ് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍നിന്നുമുള്ള പ്രതിഷേധം മുഖ്യമന്ത്രിയെയും വഖഫ് [...]


ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് വഖഫ് ബോർഡിന്റെ ഒരു കോടി രൂപ, മുസ്ലിം സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്തു നൽകിയെന്ന ബി ജെ പി ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം

വഖഫ് ബോർഡിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് തുക കൈമാറിയത്. പ്രളയ സമയത്തും ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് വഖഫ് ബോർഡ് സംഭാവന നൽകിയിരുന്നു