കോവിഡിനിടെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനം നടത്തിയതിന് പത്ത്‌പേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്്

കോവിഡിനിടെ വാര്‍ത്താസമ്മേളനം നടത്തിയതിന് വെളിയംകോട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉള്‍പ്പെടെ 10 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു.