ഷിഹാബ് ചോറ്റൂർ ഇറാഖിൽ, യാത്ര സു​ഗമമാക്കാൻ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ ഇടപെടൽ

മലപ്പുറം: ഹജ് തീർഥാടനത്തിന് കാൽനടയായി യാത്ര പുറപ്പെട്ട ഷിഹാബ് ചോറ്റൂരിന്റെ ഇറാഖിലൂടെയുള്ള യാത്ര സു​ഗമമാക്കാൻ കാന്തപരും എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരുടെ ഇടപെടൽ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം തനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും, യാത്ര സുരക്ഷിതവും, സു​ഗമവുമാക്കാൻ [...]