നിലമ്പൂർ വാണിയംപുഴ കോളനിയിൽ അക്ഷരവെളിച്ചവുമായി മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീ​ഗ്; വിദ്യാർഥികൾക്ക് ടിവി കൈമാറി

നിലമ്പൂർ: സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയായ ഫസ്റ്റ്ബെല്ലിൽ ഇതാദ്യമായി മുണ്ടേരി വാണിയംപുഴ കോളനിയിലെ വിദ്യാർഥികൾ ഭാ​ഗമായി. കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ വൈദ്യുതി നഷ്ടമായ കോളനിയിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അക്ഷരവെളിച്ചം ലഭിച്ചത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീ​ഗിന്റെ [...]