നിങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റിയത്, ഞങ്ങൾ ഉറക്കെ വായിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും:എം.എസ്.എഫ്

മലപ്പുറം: സി.ബി.എസ്.ഇ പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനാധിപത്യം, മതേതരത്വം, പൗരത്വം എന്നി ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റിയ സംഘപരിവാർ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എം.എസ്.എഫ് പഞ്ചായത്ത് മുനിസിപ്പൽ തലങ്ങളിൽ ജില്ലയിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ [...]


വിദ്യാർഥികൾക്ക് പുസ്തകമില്ല; എം.എസ്.എഫ് പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക്

മലപ്പുറം: ജില്ലയിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള പാഠപുസ്തക വിതരണം എങ്ങുമെത്തിയില്ലെന്ന് എം എസ് എഫ്. ഓൺലൈൻ പഠനം ആരംഭിച്ചിട്ടും വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇത് വരെ പുസ്തകമില്ല, സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിദ്യാർഥികളെ വഞ്ചിക്കുന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. [...]