കബളിപ്പിച്ചവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വേങ്ങരയിലെ ജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു: എം എം ഹസ്സൻ.

മലപ്പുറം: പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര-കേരള സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ വേങ്ങരയിലെ ജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് കെ.പി.സി.സി.പ്രസിഡന്റ് എം.എം.ഹസ്സൻ, മലപ്പറം പാർലിമെന്റ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച [...]