ആദിവാസി കോളനിയിലേക്ക് സമ്മാനവുമായി മലപ്പുറം പോലീസ്

പോത്തുകല്ല്: അപ്പൻകാപ്പ് ആദിവാസി കോളനിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് കൊറോണ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പോലീസുകാരുടെ സ്നേഹ സമ്മാനം. പോത്തുകല്ല് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് കീഴിലുള്ള കോളനിയിലാണ് ജില്ലാ പോലീസ് അം​ഗനവാടി കുട്ടികൾക്ക് സൈക്കിളുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് [...]