പ്രളയദുരിതാശ്വാസം: ജില്ലയില്‍ 9.95 കോടി രൂപ വിതരണം ചെയ്തു

അടിയന്തര ധനസഹായം 10,000 രൂപ നിലമ്പൂര്‍ താലൂക്കിലെ 1541 പേര്‍ക്ക് അടക്കം 1547 പേര്‍ക്ക് കൂടി ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഇവര്‍ക്ക് അനുവദിച്ച 1.54 കോടി രൂപയും അടുത്തദിവസം അക്കൗണ്ടുകളില്‍ എത്തും.


മലപ്പുറത്തിന്റെ ദുഖമായി കവളപ്പാറ

രാവിലെ ഈ മലയുടെ മറു വശത്ത് ഉരുൾപൊട്ടിയത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നു. വൈകുന്നേരത്തോടെ വീണ്ടും മണ്ണിടിഞ്ഞത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ദുഷ്ടകരമാക്കി. രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റി.