അനെർട്ടിന്റെ ജില്ലയിലെ ആദ്യ ഇ വി ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ, 24 മണിക്കൂറും സേവനം

പെരിന്തൽമണ്ണ: സോളാറുമായി മുന്നോട്ടു പോയാൽ സമ്പദ്ഘടനയിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി. അങ്കണവാടികളിൽ മുഴുവൻ സ്വന്തം ചെലവിൽ സോളാർ സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്കണവാടികൾക്ക് വേണ്ട ഇൻഡക്ഷൻ, കുക്കർ തുടങ്ങിയ 50,000 [...]