യാത്രക്കാരെ ദുരിതത്തിലാക്കി എയർ ഇന്ത്യ എക്സപ്രസ്, കരിപ്പൂർ-ദുബായ് വിമാനം 12 മണിക്കൂർ വൈകും

കരിപ്പൂർ: യാത്രക്കാരെ കടുത്ത ദുരിതത്തിലാഴ്ത്തി കരിപ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് വിമാനം വൈകുന്നു. രാവിലെ 8.30 മണിക്ക് പോകേണ്ട കരിപ്പൂർ-ദുബായ് വിമാനമാണ് സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് വൈകിയത്. വിമാനം വൈകിയതിന് [...]