ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ അടക്കമുള്ളവരെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ ലീ​ഗ് നീക്കം

എം എസ് എഫ് പ്രസിഡന്റ് പികെ നവാസിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുമായി മുന്നോട്ട് വന്നതാണ് ഹരതയിലെ ഒരു വിഭാ​ഗത്തോട് പാർട്ടി ഇടയാൻ ഉണ്ടായ കാരണം