അപ്രഖ്യാപന നിരോധനത്തിനെതിരെ മലപ്പുറത്തെങ്ങും പ്രതിഷേധം, യുവജന സംഘടനകൾ ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനം നടത്തി

മലപ്പുറം: ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ അനൗദ്യോ​ഗിക നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയ ​ഗുജറാത്ത് കൂട്ടക്കൊലയെ കുറിച്ചുള്ള ഡോക്യുമെന്ററി മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാ​ഗങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഡി വൈ എഫ് ഐ, യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ്, യൂത്ത് ലീ​ഗ് തുടങ്ങിയ സംഘടനകളാണ് വിവിധ [...]