കോവിഡ് സേവനം; പോലീസ് ഉഗ്യോഗസ്ഥരുടെ സുരക്ഷ ആശങ്കയില്‍

കോവിഡ് ജോലിക്ക് പുറമേ പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഏറെ തലവേദനയാണ്. ഇത്തരത്തില്‍ ആളുകളുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടേണ്ടി വരുന്നു എന്നത് ജോലിയുടെ ആശങ്ക വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.