ധൈര്യം മാത്രമല്ല ഈ ജനതയ്ക്ക് മനുഷ്യത്വവുമുണ്ട്; മലപ്പുറത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്

ന്യൂ ഡൽഹി: മലപ്പുറത്തിന് നന്ദി അർപ്പിച്ച് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ മലപ്പുറത്തിന് മുമ്പിൽ തല കുനിക്കുന്നുവെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് അവരുടെ ഔദ്യോ​ഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ പറഞ്ഞു. മലപ്പുറത്തിന് നന്ദി [...]