ജില്ലയിൽ നിന്ന് മധ്യപ്രദേശിലേക്കുള്ള അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ആദ്യ സംഘം നാളെ യാത്ര തിരിക്കും

ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള 357 തൊഴിലാളികളാണ് മടങ്ങുന്നതെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര്‍ അറിയിച്ചു