നോര്‍ക്ക പ്രവാസിനിക്ഷേപ സംഗമം മലപ്പുറത്ത്  

നോര്‍ക്ക പ്രവാസിനിക്ഷേപ സംഗമം മലപ്പുറത്ത്  

നോര്‍ക്കാ ബിസിനസ്സ് ഫെസിലിറ്റേഷന്‍ സെന്ററിന്റെ (എന്‍.ബി.എഫ്.സി) ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ‘പ്രവാസി നിക്ഷേപ സംഗമം 2022’ സെപ്തംബര്‍ 28ന് മലപ്പുറത്ത് നടക്കും. നിലവില്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ക്കും ആവശ്യമായ നിക്ഷേപം ലഭ്യമാകാത്തതിനാല്‍ സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ കഴിയാത്തവര്‍ക്കും തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങള്‍ നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ സംഗമത്തില്‍ അവസരമുണ്ടാകും. പങ്കെടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകരും സംരംഭകരും ആഗസ്റ്റ് 12ന് മുമ്പ് എന്‍.ബി.എഫ്.സിയില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഫോണ്‍: 0471 2770534, 8592958677.
ഇ-മെയില്‍: [email protected]/ [email protected]

Sharing is caring!