അനധികൃത മണൽ കടത്ത് : വാഹനം പിടികൂടി വാഴക്കാട് പോലീസ്.

അനധികൃത മണൽ കടത്ത് : വാഹനം പിടികൂടി വാഴക്കാട് പോലീസ്.

വാഴക്കാട്: ആക്കോട് ചണ്ണയിൽ പള്ളിയാളി കടവിൽ നിന്ന് അനധികൃത മണൽ കടത്തിയ വാഹനം വാഴക്കാട് പോലീസ് പിടികൂടി. കഴിഞ്ഞദിവസ൦ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് കൂടിയാണ് ടിപ്പർ പിടികൂടിയത്. നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ലാത്ത വാഹനം ഉപയോഗിച്ചാണ് മണൽ കടത്തിയത്. പോലീസിനെ കണ്ട്  വാഹനം ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രതികൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. വാഴക്കാട് ആക്കോട്,ഇരട്ടമുഴി,മപ്പറ൦,വെട്ടുപാറ മേഖലയിൽ അനധികൃത മണൽക്കടത്ത് വ്യാപകമായി നടക്കുന്നുണ്ട്. വാഴക്കാട് പോലീസ് സബ്ഇ൯സ്പക്ട൪ വി.വി ജയരാജൻറെ ന
 നേത്രത്വതിലാണ് പിടികൂടിയത്. എ.എസ്.ഐ ദിനേശൻ സി.പി.ഒ ബദറുൽ ജമാൽ,സമ്മാസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന  സംഘമാണ് വാഹനം പിടികൂടിയത്.

Sharing is caring!